Uusi työ

Työn ja johtamisen murros

Digitalisaatio muuttaa tapaa, miten töitä tehdään. Uudet alustat tarjoavat mahdollisuuden erilaisiin projektikokoonpanoihin, jotka voidaan perustaa nopeasti ja hajottaa yhtä nopeasti. Työ ei ole paikka- tai organisaatiosidonnaista. Työ ei myöskään aina tarkoitakaan vakinaista paikkaa tai pelkästään yrittäjänä toimimista. Myöskään perinteiset johtamiskäytännöt eivät aina enää päde.

KASVA!-kokouksen workshopissa Microsoft, ajatuspaja Demos Helsinki ja Keskuspuiston nuorkauppakamari ovat yhdistäneet voimansa tuottaakseen näkemyksen nuorten johtajien odotuksista ja tavoitteista muuttuvassa työelämässä.

Lopputuloksena saadaan aineistoa ja julkaisu, joka valottaa tulevaisuuden johtajien näkemyksiä johtajuuden ja organisaatiokulttuurin muutoksesta.

Projektista listätietoja antaa Hannu Nikupeteri hannu@kasva2018.com

Miten voin vaikuttaa?

Työelämän murrosta lähestytään kahdessa vaiheessa.

Ensimmäinen vaihe on kyselytutkimus kaikille nuorkauppakamarilaisille. Tähän voit osallistua, vaikka et olisikaan tulossa KASVA!-kokoukseen. Kaikkien kyselyyn osallistujien kesken arvotaan Microsoft Surface-tabletti. Tutkimus on auki perjantaihin 12.10.2018 klo 20 saakka. Voittaja arvotaan tulojuhlassa.

Toinen vaihe toteutetaan KASVA!-viikonlopun aikana. Lauantaina toteutetaan Demos Helsingin työelämätutkijoiden johdolla työpaja, jossa kokouksen osallistujat pääsevät ääneen ja tuovat esiin omat odotuksensa tulevaisuuden työelämästä. Työpaja tarjoaa osallistujille mielenkiintoisen mahdollisuuden kurkistaa tulevaisuuden johtamisen mahdollisuuksiin. Kaikkien workshop-osallistujien kesken arvotaan Microsoft Surface-tabletti.

Tulevaisuuden työelämää konkretisoimassa